donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1671De namen en het folionummer.

Aelgen Meuijs 5
Ghijsbert Aeltsz Schuijt 5
Jan Aeltsz de Jonge 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Looen Willemsz 5
T Gasthuijs 5
Jacob Gerritsz Kistemaker 6
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietge Dircks 6
Reijer Antonisse 6
Tijman Claes Tijmansz 6
Joost Claesz 7
Heijn Jacobsz 7
Claese Truitge Quijerijns dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Jan Aertsz Lap 7
St Armen Altaar 7
Sijnt Jacobsz Altaar 8
De Susteren ,tot Naarden, 8
Ghijsbert Gerritsz Boedel 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sijckhuijs ,tot Naarden, 8
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 9
Nies Gerrits dochter 9
Nies Johannes dochter 9
Het Heijligh Cruijs Altaar 9
Heijn Corn Boe(n/m) 9
Onse Lijeve Vrouwe Altaar 9
Toenis Corsse Doerberoere 10
Jan Reijersz Barnetel 10
Claes Lambertsz 10
Claes Heijn 10
Dirck Rutgersz Schamp 10
Ewout Corsse 10
Jan Jansz Bunschoeten 11
Gerrit Anthoenisse Brouwer 11
Heijn Dircksz Barch 11
Niesse Jans dochter 11
Claes ?? Harmansz 11
Kilian van Renselaar 11
Samuel Joppen 12
Claes Jan Claesz 12
Glaude Fardenandus 12
Peter Gerritsz Guijcken 12
Reijer Jansz 12
Jan Lambertsz 12
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 13
Corn Petersz 13
Lambert Corn Barch 13
Benijaman Tijmansz Sudan 13
Bout Jansz Tol 13
Jan Jacobsz 13
Evert Petersz 14
Johannes Predekant ,de weeskinders van, 14
Grietgen Petersz ,de weeskinders van, 14
Peter Dircksz 14
Gerrit Willemsz Quijck 14
Antoenis Corssen 14
Jan Reijersz 15
Willem Claesz Oel 15
Gerrit Michgijlsz ,de weeskinders van, 15
Sijman Tijmansz 15
Gerrit Gerritsz Moeij 15
Peter Jansz Houtwijck 15
Elbert Tijssen 16
Toenis Toenisse Bout ,van Eijmenes,,het weeskint van, 16
Bout Claesz 16
Gerrit Corn Moelenaar 16
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 16
Corn Gerritsz Mooij 16
Wilhelmus Vijsnicht 17
Jacob Alte ??gelijft 17
Jan Tijmansz Hagen 17
Lambert Martsz 17
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 17
Jan Jansz ,wort int hof van Hollant,,tot Naarden, 17
Harman Febrie 17
Jan Terbeeck 17
Toenis Jansz van de Berch 17
Peter van Peren ,van Amsterdam, 17
Lambert Aertsz 17
Peter Defrebrie 17
Andries Wijnkel ,predekant tot Naarden, 18
Jan Reijersz Karssemaker 18
Dirck Heijn Barch 18
Aelt Ghijsbertsz Schuijt ,de Jonge, 18
Peter Wijnck 18
Gerrit Jacobsz Ruijter 18

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1668De namen en het folionummer.

Toenis Lambertsz 5
Aelgen Meuijs dochter 5
Ghijsbert Aeltsz Schuijt 5
Jan Aeltsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Loon Willemsz 6
T Gasthuijs 6
Jacob Gerritsz Kijstemaker 6
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietge Dircks 6
Reijer Antoenisse 7
Tijman Claes Tijmansz 7
Joost Claes Truitge Lambers soon 7
Heijn Jacobsz 7
Claes Truijtge Querins dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Jan Aertsz Lap 8
St Armen Altaar 8
Sijnt Jacobs Altaar 8
De Susteren ,tot Naarden, 8
Ghijsbert Gerrtisz Boedel 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 9
Het Sijeckhuijs ,tot Naarden, 9
Lambert Ghijsbertsz 9
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 9
Nies Gerrits Claes 9
Nis Johannes dochter 9
Het Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijn Corn Boom 10
Onse Lieve Vrouwe Altaar 10
Toenis Corsse Dooerbeuoere (Cors Ewotusz) 10
Jan Reijertsz Barnetel 10
Claes Lambertsz 10
Claes Heijn 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Ewout Corsse 11
Jan Jansz Bunschooten 11
Gerrit Antoenisse Brouwer 12
Heijn Dircksz Barch 12
Niesge Jans dochter 12
Claes Geus Harmansz 12
Kilian van Renselaer 12
Samuel Joppen 12
Claes Jan Claesz 13
Glaude Fardenandus 13
Peter Gerritsz Guijckes 13
Reijer Jansz 13
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt 14
Corn Petersz 14
Lambert Corn Barch 14
Benijeman Tijmansz Sudaen 14
Bout Jansz Tol 14
Jan Jacobsz 15
Evert Petersz 15
Johannis Predekant ,we weeskinders van, 15
Grietge Peters ,de weeskinders van, 15
Peter Dircksz 15
Gerrit Willemsz Quijck 16
Antonis Corsse 16
Jan Reijersz 16
Willem Claes Oel 16
Gerrit Mijchgijelsz ,de weeskinders van, 16
Sijman Tijmansz 16
Gerrit Gerritsz Mooij 17
Peter Jansz Houtwijck 17
Albert Tijsse 17
Toenis Toenisse Bout ,het weeskint van, 17
Jan Jansz Ka(n/ij) 17
Bout Claesz 17
Gerrit Corn Moelenaar 18
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 18
Corn Gerritsz Moeij 18
Wilhelmus Vijsnicht 18
Jacob Alte 19
Jan Tijmansz Haegen 19
Lambert Martsz 19
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 19
Jan Jansz ,wort int hof van Hollant,,tot Naarden, 19
Haramn Febrie 20
Jan Terbeeck 20
Toenis Jansz van den Barch 20
Peter van Pere 20
Willem (Holfloet??) 20
Lambert Aertsz 20
Peter Defrebrie 21
Andries Wijnckel ,Predekant tot Naarden, 21
Jan Reijersz Karssemaker 21
Dirck Heijn Barch 21
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 21

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1662De namen en het folionummer.

Jan Elbertsz 5
Toenis Lambertsz 5
Aelge Meuijs dochter 5
Ghijsbert Aeltsz Schuijt 5
Jan Aeltsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Loon Willemsz 6
T Gasthuijs 6
Jacob Gerritsz Kistemaker 6
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Gerrit Dircksz 6
Reijer Toenisse 7
Tijman Claes Tijmansz 7
Joost Claes Truijtge Lamberts soon 7
Heijn Jacobsz 7
Claes Truijtge Quijrins dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Jan Aertsz Lap 8
St Armen Altaar 8
Sijnt Jacobs Altaar 8
De Susteren ,tot Naarden, 8
Ghijsbert Gerritsz Boedel 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 9
Het Sijckhuijs ,tot Naarden, 9
Lambert Ghijsbertsz 9
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 9
Nies Gerrits Claes 9
Nies Johans dochter 9
T Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijn Corn Noom 10
Onse Lieuve Vrouwe Altaar 10
Toenis Corsse Doorbeuoere (Cors Ewoutsz) 10
Jan Reijertsz Barnetel 10
Claes Lambertsz 10
Claes Heijn 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Ewout Corsse 11
Jan Jansz Bunschooten 11
Bruijn Bruijnsz 11
Gerrit Anthonisse Brouwer 12
Heijn Dircksz Barch 12
Niese Jans dochter 12
Claes Geus Harmansz 12
Kiliaen van Renselaer 12
Samuel Joppen 12
Claes Rooe Claesz 13
Claes Jans Claesz 13
Glaude Fardenandus 13
Peter Gerritsz Guijcken 13
Reijer Jansz 13
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 14
Corn Petersz 14
Lambert Corn Barch 14
Benijeman Tijmansz Sudan 14
Bout Jansz Oel 14
Jan Jacobsz 15
Evert Petersz 15
Johannis Predekant ,de weeskinders van, 15
Grietge Peters ,de weeskinders van, 15
Peter Dircksz 15
Gerrit Willemsz Quijck 16
Anthonis Corsse 16
Jan Reijertsz 16
Willem Claesz Tol 16
Gerrit Mijchgels ,de weeskinders van, 16
Sijman Tijmansz 16
Gerrit Gerritsz Moeij 17
Peter Jansz Houtwijck 17
Albert Tijsse 17
Toenis Toenisse Bout ,van Eijmenes,,het weeskint van, 17
Jan Jansz ka(n/ij) 17
Bout Claesz 17
Gerrit Corn Moelenaer 18
Jacob Jansz van den Berch 18
Willem van de Graft 18
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 18
Corn Gerritsz Moeij 18
Wilhelmus Vijsnicht 18
Jacob Alte ??gelijft? 19
Jan Tijmansz Hagen 19
Lambert Martsz 19
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 9

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer